Vad kostar det?

UbiGo är enklare och billigare – speciellt jämfört med dåligt utnyttjad bil.

Abonnemangen är behovsanpassade efter varje hushålls behov, så priset på ett abonnemang beror på hur stort resebehovet är för hushållet. Det som inte används en månad, sparas det till nästa. Det går att ändra abonnemangets storlek och det har ingen bindningstid.

Exempel på månadskostnad med UbiGo (preliminära priser) för hushåll med två arbetande vuxna och två skolbarn:

Jämförelse månadskostnad med egen bil:

Om behovet av bil är större:

Behöver familjen bil  2 helger och för 4 stycken 3-timmars ärenden varje månad, motsvarar det 48 timmar (18*2 + 4*3). Abonnemangskostnaden ökar då med 1 400 till totalt 5 185. Alltså fortfarande billigare än egen bil och mindre bekymmer.

Så här fungerar det